Лични

Униформите в училище

Днес е първият учебен ден! Децата се приготвят за новата година и си обличат новите дрехи. Някои от тях отиват в съвсем нови класове и се чудя, дали се притесняват от опасността да ги застигне познатата ни ситуация, в която по дрехите посрещат, а по ума изпращат. Вероятно, да, особено като вземем предвид колко импулсивни могат