Други

Каузите на фондация Аз съм

Смятам, че част от това да си човешко същество е да си съпричастен със страданията на другите и да се стараеш когато можеш да си им в помощ, и то особено на най-уязвимите – децата, лишени от родителска грижа.  Аз лично правя каквото мога да се включвам в благотворителни инициативи и днес ще ви разкажа