Uncategorized EOS Group, EOS Matrix, ЕОС Матрикс, колекторска агенция, кредитополучател, кредитор, партньор, просрочени вземания, просрочили клиенти, събиране на вземания

Колко е трудно да събереш просрочените вземания?

Едва ли има човек, който поне веднъж да не е взимал стока на изплащане или поне да не познава хора, които са го правили. В днешно време все повече хора взимат и бързи потребителски кредити, които най-често използват, за да отидат на почивка. Но твърде рядко се замисляме за това какви рискове поемат търговците и кредиторите, когато предлагат подобен тип услуга. В такива моменти ЕОС Матрикс се явява надежден партньор не само на компаниите, чиито просрочени вземания се опитват да върнат, но и на просрочилите клиенти, разяснявайки им правата и задълженията, които следват след като са се възползвали от определен продукт.

Повече от 15-годишният опит и работа на ЕОС Матрикс, както и ежегодните проучвания за причините и последиците от практиките на плащане, дават основание на агенцията да дефинира като основен проблем за големия процент просрочени и отписани вземания – липсата на достатъчна финансова подготовка на обществото.

ЕОС Матрикс е най-голямата колекторска агенция в България, която разполага с над 350 висококвалифицирани специалисти в два офиса в страната. Тя е част от международната финансова група EOS Group, която има над 43-годишен опит в събирането и над 30-годишен опит в изкупуването на вземания. Групата има повече от 60 дъщерни компании в 26 държави по света, където прилага своето ноу-хау в областта на управлението на просрочени вземания.

Едно от основните неща, които трябва да направят компаниите, за да повишат събираемостта, е да съкратят сроковете, в които започват действия за събиране на просрочените вземания. Колкото по-рано бъдат потърсени и им се напомни за необслужваното задължение, толкова по-голям е шансът то да бъде изплатено. И обратното – колкото повече време минава, толкова по-малка е вероятността тези средства да се възвърнат на кредитора.

Благодарение на дългогодишния си опит в сферата и добрите практики на работа, ЕОС Матрикс е доверен партньор и консултант на редица банкови и небанкови финансови институции, търговски компании, ютилити дружества и телекоми. Една от основните задачи на служителите по събиране и управление на вземания е да се постараят да разберат причините за забавянето, за да могат да предложат най-добрия вариант, по който задължението да бъде погасено, запазвайки отношенията между първоначалния кредитор и неговите клиенти.

Google+ Comments