Лични

На път…

Това, което винаги съм харесвала са фото сесиите на тема пътуване. От тях строи толкова движение. Гледайки ги имаш чувството, че съпреживяваш ситуацията на модела. Пътуването освен това е свързано със символиката на непрекъснатото случване, трансформациите в израстването ни - преход от младост към съзряване и остаряване. Всички ние сме на път в собствения си