Лични

И моделите четат

Ах, как обществото ни е пълно със стереотипи. Едни от най-закостенелите са именно по повод на красивите жени и "празноглавите моделки". Само на мен ли последното ми звучи грубо и повърхностно? Надявам се, че да, защото то е и напълно погрешно. Има изключително интелигентни жени, които работят като модели, но притежават богата обща култура и