Други история, култура, Светльо Кантарджиев, Фондация Мизия

За нашата история и култура

bulgaria-cultureЕдна статия, която прочетох наскоро за културното ни и историческото ни наследство, ме накара да се замисля за историята, културата ни и изобщо българщината като цяло, която губим с огромна скорост в днешното забързано и глобализирано общество, което все по-малко се интересува от своя произход и предци. В материала се споменава и за Светльо Кантарджиев и фондация “Мизия”, които са се заели с тежката да задача да спасяват предмети с културна и историческа стойност, за които държавата не е предприела нужните действия по съхраняване и поддръжка.

Според мен и ние хората трябва да бъдем по-бдителни и да се жалваме, когато виждаме нередности, свързани с историческите или културните ни ценности. Трябва да настояваме например сгради, които са с висока културно-историческа стойност и са обявени за паметници, да бъдат поддържани и то не само от собствениците им. Има също така много манастири, които пустеят. А колко ли ценности са били изнесени и продължават да се изнасят през границата от иманяри?!

 

Google+ Comments