Лични

Страхотно преживяване

Ако не сте забравили, предния път Ви открехнах (така да се каже), че нещо доста интересно предстои. Е, то вече е факт, който смятам да споделя с Вас, но предварително се извинявам, че няма да се впускам в подробности, защото не разполагам с много време. Приятно ми е да споделям случващото ми се, но моделът