Лични

Днес е Ден на щастието, усмихни се

Щастието е цел на всяко човешко същество, нали така? Всеки от нас иска да изпитва радост, стреми се към нея или поне се опитва да я достигне по един или друг начин. Истината е, че идеята за това какво е щастието навярно е различна за всеки един от нас, но винаги е зависима от външни