Лични живот, значение, Медитация, осъзнаване, релаксирам, цел

Медитацията

Медитацията е метод за разпознаване и осъзнаване на вътрешно присъщата ни във всеки миг цялостност. Не става дума да развием или открием някакво качество, а да осъзнаем нещо, което вече притежаваме. Осъзнаването на вътрешно присъщата ни цялост е чисто и то пропива всички наши преживявания и ръководи всички наши действия. Целта е да живеем живота си непосредствено, без да го оцветяваме с някакви философски гледища, форми или категории.

Аз обичам да медитирам, защото това ме кара да релаксирам и да давам на тялото и съзнанието си необходимата почивка.

Медитацията е време, което посвещаваш на себе си. Може да са пет минути дневно, но това е от значение.

Google+ Comments