Други Orlin Aleksiev, Orlin Alexiev, градски транспорт, екология, Орлин Алексиев, Орлин Алексиев общински съветник, публичен транспорт, СОПФ, София, Столична община

Транспортната система на София и Орлин Алексиев

Работата на Орлин Алексиев като общински съветник в Столичния общински съвет и председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) го свързва и с транспортната система на град София и нейната поддръжка.

Всички поне веднъж в живота си сме се возили на някакъв вид градски транспорт. И често сме чували изказвания на различни хора, че това си е истинско преживяване. Особено в пиковите часове, когато автобусите са препълнени, а хората, които ги използват, разнородни.

В световен мащаб все по-често се залага на тенденцията да се насърчава масовото използване на градския публичен транспорт с цел екология. От една страна колкото повече хора използват средствата за градска мобилност, толкова по-малко лични автомобили има на пътищата, което ограничава вредните емисии в атмосферата. От друга – придвижването в силно урбанизираните райони става по-бързо (особено при транспорт като метро например).

Програмата за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура в София цели подобряване на базовата транспортна инфраструктура в столицата и равномерно развитие на всички зони в Столична община, това каза Орлин Алексиев в интервю за медиите.

Тя  акцентира върху развитието на единна устойчива транспортно-комуникационна система, гарантираща удобно и високо ниво на мобилност, качествена градска среда и удовлетвореност на гражданите и бизнеса.

Цел на Столична община е да има интегриран подход в транспортния сектор, взаимосвързаност на отделните видове транспорт, които се конкурират и взаимодействат помежду си. В това число и координацията с международните превози, т.е. гарантиран безпрепятствен достъп до националните и общоевропейски транспортни мрежи. Чрез подобряване на комуникационно-транспортната инфраструктура ще се постигне нов стандарт на градски условия и по-добра здравословна и екологична среда за живот, допълни още Орлин Алексиев.

За подобряване и развитие на транспортна система и транспортни комуникации СОПФ инвестира общо 9,6 млн. лв. От тях  9,2 млн. лева са насочени за ремонт на тротоарни настилки на 49 улици в централната част на града, по списък, одобрен от Столичния общински съвет. Контролът върху качеството на работите се осъществява от районните администрации.

Също така са предвидени средства от Фонда за закупуване на употребявани трамвайни мотриси, уточни Орлин Алексиев.

Google+ Comments