Лични

Да изживееш културен шок

Пътуването в различни страни е несравнимо преживяване. Не само опитваш различни кухня, виждаш други хора, разглеждаш местните забележителности, но и опознаваш характера, културните особености на народите. Имам една приятелка, която не се спира. Непрестанно обикаля насам-натам. Има много приятели в чужбина и гледа поне веднъж годишно да ги посещава. Спомням си преди колко време беше