Лични

Необятният свят на детските книжки

Често наричат книгите прозорец към света. Прозорецът обаче има рамка и според мен това определение е ограничаващо. Книгите са един необятен свят, който наистина не може да бъде вкаран в никакви ограничения. Свят, в който се влиза без ограничения, стига човек да не си ги поставя сам. В още по-голяма степен това се отнася за